September 2017

PIATOK 22. SEPTEMBRA

8.00 – 12.00, Krajské osvetové stredisko
:) Deň priateľstva v KOS
divadelné predstavenia a tvorivé dielne pre deti
 

9.00 – 15.00, Centrum asýrskych kresťanov, Samova 4.
:)Septembrový tulipán
celodenný tvorivý workshop detí projektu Darujem ti tulipán a detí irackých azylantov 


10.00 – 12.00, Krajská knižnica Karola Kmeťka 
Amnesty International
Živá knižnica na tému Tolerancia a Solidarita
rozhovory so „živými knihami“


10.40 – 11.25, SPŠ stavebná, Cabajská 4,
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Klammova vojna 
monodráma v školskej triede


14.00 – 19.00, Kupecká ul.
Kníhkupectvo a Antikvariát pod Vŕškom, Literárno-dramatický odbor ZUŠ J. Rosinského
Kníhkupecká
nepretržitá poézia a próza na ulici


15.00 – 17.00, Svätoplukovo námestie
Spomienka na Irak
graffiti maľba detí projektu Darujem ti tulipán a detí irackých azylantov


18.00 – 18.30, Námestie, Foyer DAB
Ozveny hôľ
zvuky fujár a trombít
koncept: Drahoš Daloš

Festival podporili