September 2017

PIATOK 22. SEPTEMBRA

8.00 – 12.00, Krajské osvetové stredisko
:) Deň priateľstva v KOS
divadelné predstavenia a tvorivé dielne pre deti
 

9.00 – 15.00, Centrum asýrskych kresťanov, Samova 4.
:)Septembrový tulipán
celodenný tvorivý workshop detí projektu Darujem ti tulipán a detí irackých azylantov 


10.00 – 12.00, Krajská knižnica Karola Kmeťka 
Amnesty International
Živá knižnica na tému Tolerancia a Solidarita
#tolerancia #solidarita 
V „živej knižnici“ zastrešenej organizáciou Amnesty International si mladí ľudia namiesto vytlačených publikácií môžu vypožičať osobu – „živú knihu“ so zaujímavým životným príbehom, s ktorou by sa v bežnom živote pravdepodobne nikdy neporozprávali. Osobnosti, s ktorými sa študenti budú môcť zoznámiť, sú príslušníkmi menšín žijúcich na Slovensku – rôzneho etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, náboženstva, povolania alebo životného štýlu. Živá knižnica pomáha prekonať strach z neznámeho a búra stereotypy. 
 

10.40 – 11.25, SPŠ stavebná, Cabajská 4
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Klammova vojna 
#zodpovednosť #vzdelanie
Unikátna súčasná monodráma, ktorá otvára stále aktuálnejšiu tému postavenia učiteľa v súčasnej spoločnosti, jeho kompetencií a morálnych zásad a tému vzťahu učiteľ – žiak. V škole sa stala tragédia. Študent, ktorý nebol pripustený k maturite, sa obesil. Jeho spolužiaci za to vinia profesora Klamma, ktorý mu maturovať neumožnil. Celá záležitosť vyzerá jasne – tragédia by sa nestala, keby profesor prižmúril oko, keby nebol taký zásadový, keby nechápal svoju prácu ako poslanie... Hra hovorí o zmysle vzdelávania a školstva a kladie otázky. Nikomu nenadržiava a nikoho neobviňuje, ani učiteľa, ani žiakov. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre uvádza túto monodrámu priamo v školských triedach, čo podporuje autentický zážitok z inscenácie a zároveň inšpiruje k priamej diskusii študentov a pedagógov o téme.
réžia: Peter Chmela
autor: Kai Hensel
preklad: Daniela Müglová
dramaturgia: Petra Zichová, Petra Babulícová
scéna a kostým: Tereza A. Hudáková
účinkuje: Roman Valkovič


14.00 – 19.00, Kupecká ul.
Kníhkupectvo a Antikvariát pod Vŕškom, Literárno-dramatický odbor ZUŠ J. Rosinského
Kníhkupecká
nepretržitá poézia a próza na ulici


15.00 – 17.00, Svätoplukovo námestie
Spomienka na Irak
graffiti maľba detí projektu Darujem ti tulipán a detí irackých azylantov


18.00 – 18.30, Námestie, Foyer DAB
Ozveny hôľ
#tradícia #krása #národ
Otvárací hudobný happening, počas ktorého sa z rôznych kútov a striech Svätoplukovho námestia ozvú zvuky tradičných pastierskych signálnych nástrojov – trombít dlhých 1,5 až 5 metrov, ktoré sa v minulosti používali na komunikáciu na salašoch. Priestory foyer Divadla Andreja Bagara v Nitre ozvučí jedinečný skvost tradičnej hudobnej kultúry Slovenska – fujara, ktorá bola v roku 2005 zapísaná do reprezentatívneho zoznamu majstrovských diel nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
koncept: Drahoš Daloš
účinkujú:
Trombity: Trombitáši, bratia Štefánikovci z púchovskej doliny.
Fujary: Drahoš Daloš, Paľo Tokár, Ján Tulipán, Marek Moravčík

Festival podporili