September 2017

PONDELOK 25. SEPTEMBRA

9.00 – 12.00, Krajská knižnica Karola Kmeťka
Post Bellum SK
Živá knižnica na tému Sloboda
#pamäť #právo #sloboda
Zážitkový workshop zastrešený organizáciou Post Bellum je zameraný na ľudské práva, najmä na tému slobody prejavu a cenzúry a rozvíja mediálnu gramotnosť. Dotýka sa problematiky cenzúry a autocenzúry v dobe normalizácie, ale aj v súčasných široko dostupných internetových médiách. Účastníci workshopu zažijú tri ilegálne schôdzky počas 80. rokov minulého storočia a pripravia vlastný samizdat. V druhej časti budú s lektormi diskutovať o nedávnej minulosti Slovenska, ale aj o prítomnosti, ktorá ovplyvňuje budúcnosť. Súčasťou prezentácie aktivít Post Bellum je aj exteriérová výstava Príbehy 20. storočia inštalovaná na Svätoplukovom námestí. 

Festival podporili