September 2017

PONDELOK 25. SEPTEMBRA

9.00 – 12.00, Krajská knižnica Karola Kmeťka
Post Bellum SK
Živá knižnica na tému Sloboda
zážitkový workshop

Festival podporili