September 2017

PRIEBEŽNE POČAS FESTIVALU

20. 9. – 20. 10. 2017, Svätoplukovo námestie
Post Bellum SK
Príbehy 20. storočia
exteriérová výstava

22. 9. – 24. 9. 2017, Svätoplukovo námestie
FLK 10R-2
objekt tvorivej dvojice VILOERIK

23. – 24. 9. 2017, Kupecká ul., v prípade daždivého počasia Galéria MLYNY Nitra
Pocitový chodník
interaktívna zóna pre relaxáciu

júl – november 2017, verejné priestranstvá mesta Nitry
Aj toto je umenie
inštalácia označujúcazabudnuté diela, sochy, budovy vo verejnom priestore
autori: Asociácia Divadelná Nitra, Juraj Novák, Richard E. Pročka

Festival podporili