September 2017

PRIEBEŽNE POČAS FESTIVALU

20. 9. – 20. 10. 2017, Svätoplukovo námestie
Post Bellum SK
Príbehy 20. storočia
Exteriérová výstava predstavuje príbehy ľudí, ktorých životy poznačili zlomové okamihy 20. storočia. Príbehy tých, ktorí vedľa nás žijú mnohokrát bez povšimnutia – sú našimi susedmi, stretávame ich dennodenne v práci alebo každú nedeľu v kostole. Autorom výstavy je Post bellum SK, občianske združenie, ktoré na Slovensku od roku 2011 dokumentuje príbehy 20. storočia. 

22. 9. – 24. 9. 2017, Svätoplukovo námestie
FLK 10R-2
Typickým prvkom krajiny juhozápadnej časti Slovenska sú fóliovníky kumulujúce vlhko a teplo. Tieto javy sú neoddeliteľnou súčasťou biologického rastu. Dvojica nitrianskych výtvarníkov tvoriaca pod menom VILOERIK preniesla v symbolickej rovine konštrukciu fóliovníka na pôdu Divadelnej Nitry. Inštalácia objektu FLK 10R-2 podporuje vstup do divadla, ktoré autori chápu ako neoddeliteľnú súčasť kultúrneho rastu spoločnosti.
autori: Viliam Šulík, Erik Fehér  

23. – 24. 9. 2017, Galéria MLYNY Nitra
Pocitový chodník
interaktívna zóna pre relaxáciu

júl – november 2017, verejné priestranstvá mesta Nitry
Aj toto je umenie
#pamäť #umenie 
Interaktívna vizuálna inštalácia, ktorej cieľom je zviditeľniť značkou „Aj toto je umenie“ zabudnuté umelecké diela, sochy a budovy vo verejnom priestore mesta Nitry.
autori projektu: Asociácia Divadelná Nitra, Juraj Novák a Richard E. Pročka

Festival podporili