ZÁKLADY A PRESAHY

>

Slovák zo Spojených štátov amerických a slovinské pohybové divadlo medzinárodného zloženia. Slovensko-grécka tanečná dvojica s českým súborom nového cirkusu, ale úplne inak. Poľský performer s nepočujúcimi o nepočujúcich. Český sex symbol známy z televíznych seriálov v intelektuálnej polemike so svojou generáciou. Belgický divadelný tím a jeho dokumentárny film z Ukrajiny. 

a tiež                                

Ruský klasik v aktualizovanej rusínskej interpretácii. Bieloruská nositeľka Nobelovej ceny a jej oral history o ženách Veľkej vlasteneckej vojny. Český režisér alternatívneho divadla na slovenskej prvej scéne. Štyri neštátne experimentálne súbory v spoločnom site specific projekte ďaleko na vidieku. Mýtický hrdina klasickej veršovanej hry v konceptuálnom stvárnení.

Presahy – geografické, kultúrne, vekové, v čase, štýloch aj disciplínach. Pridaná hodnota umeleckých diel, ale aj vzdelávacích programov, workshopov a diskusií.

O spravodlivosti, tolerancii a slobode s prestížnymi organizáciami pre ľudské práva a pamäť – v knižnici i na námestí. O zodpovednosti v škole. O priateľstve v osvetovom centre. O empatii k nevidiacim v čiernej krabici. S irackými deťmi grafiti na ulici. S maďarskými hudobníkmi koncert v galérii. S ukrajinským mladým divadlom v synagóge. Na bicykloch od divadla k divadlu. S umením všade.

Základom je vyhranený postoj tvorcov, dôsledný princíp autorského divadla alebo invenčné spracovanie klasiky. A tiež autentickosť ako stále prítomný prvok metamorfovanej dokumentárnosti, spôsob, ako sa priblížiť k pravde. Otec a syn, ktorí hrajú otca a syna, herec a stolár, ktorý je skutočne hercom a stolárom, skutoční nepočujúci na scéne, skutoční poslední obyvatelia zóny smrti, príbehy skutočných vojačiek...   

10 inscenácií tvorcov zo 7 krajín v hlavnom programe vyše 40 podujatí a ďalšie 2 krajiny v sprievodnom programe pre deti aj pre dospelých. Nabitý pracovný program, novinka diskusií s divákmi po predstaveniach. Rozvoj podôb neformálneho vzdelávania + medzinárodná rezidencia kritickej reflexie.

*Dôležité je konceptuálne napĺňanie témy #fundamentals – základy, základný princíp, podstata vecí, esencia.

Žijeme v dobe extrémov, v ktorej je priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo spravodlivosti, úcty, pokory a lásky. † Éra devalvácie hodnôt. Nachádzame sa v konflikte protichodných záujmov. Obrana svojich teritórií a výdobytkov a na druhej strane solidarita s „inými“. Národné kontra kozmopolitné. Otvorenosť a liberálnosť oproti konzervatívnosti a xenofóbii. Občianske iniciatívy na záchranu prírody a pamiatok v boji s mocou developerov a korupciou. Akcelerácia rozvoja vedy a techniky, ale aj komercionalizácia, globalizácia, silnejúci pragmatizmus a individualizmus. A ako odpoveď návrat k tradíciám, komunitnému životu, k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu.

Fundamentals ako hľadanie základných hodnôt ###. Opomínaných alebo zabudnutých.

 

#spravodlivosť  #tolerancia  #sloboda  #mier  #domovina  #domov #rodina  #korene  #tradície  #identita  #príroda  #pamäť  #česť  #úcta  #priateľstvo  #dôvera  #viera  #odvaha  #vernosť  #súcit  #milosrdenstvo  #mravnosť #vzdelanie  #autority  #porozumenie  #komunikácia #predstavivosť  #tvorivosť  #umenie  #krása...

Vitajte na 26. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. A hľadajte spolu s tvorcami a účinkujúcimi základné hodnoty. Hoci len v interaktívnom vizuáli, ale napokon aj v sebe.

 

Darina Kárová

 

 

Festival podporili