Programový leták - Divadelná Nitra 2018 (.pdf)

TR Warszawa , POĽSKO


podľa série diel Karla Ove Knausgårda "Môj boj"/"Min kamp"

MÔJ BOJ

réžia: Michał Borczuch 


28. september 2018

18.00 - 22.00, s prestávkou

Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sala

jazyk poľský, slovenské a anglické titulky, otváracie predstavenie
€ 16 / 14 / 6

INFO

6 zväzkov, asi 3 600 strán, milióny výtlačkov, preklady do desiatok jazykov. Rozmerný Knausgårdov román o boji s každodennosťou doslova hltajú čitatelia a vášnivo o ňom diskutujú literárni vedci. Režisér Michał Borczuch a herci varšavského divadla prinášajú strhujúcu inscenáciu o túžbe človeka po normálnosti a obyčajnom živote. Inscenácia patrí v Poľsku k najoceňovanejším aj najdiskutovanejším dielam sezóny.

REminiscencia


Šesťzväzkový autobiografický román Môj boj nórskeho spisovateľa Karla Ove Knausgårda je považovaný za literárnu senzáciu. Diskutuje sa o ňom medzi literátmi a rovnako sa oň zaujíma i bulvár. V rokoch 2006-7 začal úspešný, cenami ovenčený mladý spisovateľ Knausgård pociťovať nechuť k fikcii. „Bola to kríza. Už z predstavy vymyslenej postavy vo vymyslenej zápletke sa mi dvíhal žalúdok.“ Knausgård hľadal spôsob, ako čo najvernejšie a najpravdivejšie popísať skutočnosť. Ústrednou postavou jeho nového diela nemohol byť nik iný ako on sám, presnejšie, postava s jeho menom, a materiálom nič iné ako skutočnosti z jeho vlastného života. Táto sizyfovská a celkom antiliterárna snaha nevyhnutne musela skončiť groteskou – Knausgårdov boj je vopred prehratý a autor to veľmi dobre vie. No napriek tomu sa pokúša. A čitateľ tento jeho fascinujúci boj sleduje na ploche viac ako 3 500 strán. Knausgårdove detailné mnohostranové popisy tých najbanálnejších úkonov, akými sú upratovanie, nakupovanie, kŕmenie detí či bežný telefonický rozhovor, čitateľ cíti až fyzicky a uprostred situácií, akou je narodeninová oslava, túži uniknúť spolu s autorom. Fyzické prežívanie čítaného je jednou z kvalít, ktoré tento text robia jedinečným. A popri tom aj rekapitulácia, či presnejšie, re-inscenovanie toho najbanálnejšieho z vlastného života. Knausgård do verejného priestoru literatúry prináša najintímnejšie detaily svojho života. To konvenuje dnešným čitateľom, ktorí vo svojich životoch takisto hľadajú niečo zverejniteľné alebo dokonca za zverejniteľné považujú všetko. Možnosť vymeniť zažité za záujem okolia o svoju osobuje pre generáciu producentov selfie veľkým lákadlom. Osobitý sociálny experiment robí z knihy najmä skutočnosť, že autor pomenoval všetky postavy skutočnými menami ľudí z jeho okolia. Ak si ich zadáte do vyhľadávača, nájdete ich fotografie. Sebazničujúce na tomto experimente je, že Knausgård literárnej sláve a kariére obetoval nielen rodinné vzťahy.

Neprekvapuje, že román Môj boj svojimi kvalitami zaujal novátorského režiséra Michała Borczucha a divadlo TR Warszawa, systematicky pracujúce s inscenovaním súčasných divadelných textov, ktoré prekračujú hranice divadelných konvencií a nanovo definujú divadelnosť. So súborom hercov, zvyknutých stvárňovať na javisku nedramatické situácie spôsobom, ktorý je pre diváka strhujúci, vytvoril režisér a jeho tím fascinujúce javiskové dielo, svojou inovatívnosťou konkurujúce novátorstvu Knausgårdovho románu. Borczuch na javisko neprináša klasickú dramatizáciu, ale z prvkov a formálnych inovácií románu vytvára inscenáciu, v ktorej divadelnými prostriedkami kladie otázky, aké román už položiť nemohol. Čo z nášho prežívania je vo chvíli prerozprávania spomienok nové a čo vytiahnuté z pamäti? Ktoré chvíle svojho života inscenujeme a ktoré prežívame? Kedy sa správame ako divadelné postavy podľa vopred daných vzorcov a kedy sme autentickí? Režisér Michał Borczuch podľa vlastných slov vnímal Môj bojako rozsiahlu epickú meditáciu o realite: „Extrémna, až fanatická subjektivita, ktorá ma občas dohnala k nenávisti voči autorovi diela, odhaľuje pravdu o dnešných časoch, v ktorých sa skúsenosť zo skúmania samého seba ako v selfie stáva bojom za existenciu vo svete prekypujúcom ľuďmi. Ostatní k nám môžu mať veľmi blízko, môžu byť súčasťou rodiny, ale keď sú konfrontovaní s naším egom, redukujú sa na postavy v románe. Knausgård na nás apeluje, aby sme z našich životov vyprodukovali literatúru. Ale tu je paradox: keď náš život nadobúda význam, akýkoľvek iný život – aj keď sa uchová v úplných detailoch – sa stáva anonymným. Preto sme pri vývoji projektu postavili vedľa seba Knausgårdov román a osobné skúsenosti vybraných čitateľov, ktorí budú dôležitou súčasťou inscenácie.” Štvorhodinová inscenácia je premyslená do posledného detailu. O jej kvalite svedčí aj prestížne ocenenie Passport Polityky. V roku 2017 ho režisér Michał Borczuch dostal za Môj boj, originálne a úchvatné divadlo plné empatie, ktoré zároveň starostlivo a bez irónie analyzuje pohnútky nášho ega, mechanizmy pamäti a rolu umenia v našom živote.

Ján Šimko


Prezentáciu TR Warszawa a otvárací večer na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra podporili:

Inštitút Adama Mickiewicza je národnou kultúrnou inštitúciou, ktorej poslaním je budovať a sprostredkúvať kultúrny rozmer značky Poľska prostredníctvom aktívnej účasti na medzinárodnej kultúrnej výmene. Všetky projekty inštitútu sú nositeľom jeho vlajkovej značky culture.pl

Portál inštitútu Culture.pl ponúka denný informačný servis o významných udalostiach venovaných poľskej kultúre vo svete: okrem informácií o podujatiach organizovaných v Poľsku a v zahraničí prináša množstvo profilov umelcov, správ, štúdií, článkov a informácií o kultúrnych inštitúciách. Stránka je dostupná v troch jazykoch: poľskom, anglickom a ruskom.
 
 
 
Prezentáciu divadiel strednej Európy ako súčasť projektu "CENTRAL EUROPE CREATIVE RE-SOURCES počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018" podporila Stredoeurópska nadácia (CEF)

 

viac

TVORCOVIA

adaptácia: Tomasz Śpiewak
scéna a kostýmy: Dorota Nawrot
svetelný dizajn: Jacqueline Sobiszewski
hudba: Bartosz Dziadosz
asistent réžie, video: Wojciech Sobolewski
produkčná manažérka: Natalia Starowieyska
kurátorka projektu v Szamocine: Agata Siwiak
umelecký riaditeľ: Grzegorz Jarzyna
výkonná riaditeľka: Natalia Dzieduszycka
produkcia: TR Warszawa 2017
účinkujúci: Jan Dravnel, Gaia Dravnel, Dobromir Dymecki, Magdalena Kuta, Lech Łotocki, Maria Maj, Sebastian Pawlak, Agnieszka Podsiadlik, Halina Rasiakówna, Paweł Smagała, Stefania Smagała, Dominika Biernat

REŽISÉR

Michał Borczuch (1979) – poľský divadelný režisér a autor adaptácií. Vyštudoval odbor socha na Akadémii výtvarných umení v Krakove a réžiu na Akadémii múzických umení v Krakove, pod vedením francúzskeho režiséra Patricea Chéreaua absolvoval Rolex Mentor’s program. Asistoval významným poľským režisérom ako Kazimierz Kutz, Sławomir Mrożek, Krystian Lupa. S Pawłom Miśkiewiczom spolupracoval na inscenácii Nevina, v ktorej ako herec hosťoval na Divadelnej Nitre 2004.

Od roku 2005 režíruje hry moderných poľských dramatikov, ako aj klasické diela. Medzi jeho úpravy patríLeonce a Lena Georga Büchnera (Teatr Dramatyczny Varšava, 2007) Lulu Franka Wedekinda (Stary Teatr, 2007), Obraz Doriana Graya (TR Warszawa, 2009), Werther (Stary Teatr Krakov, 2009), Hans, Dora a Wolf (Teatr Polski, 2012), v Düsseldorfer Schauspielhaus naštudoval v r.2012 inscenáciu Vojna nemá ženskú tvár. Na Divadelnej Nitre uviedol v roku 2015 inscenáciu Apokalypsa na motívy noviel Oriany Fallaci. V roku 2017 režíroval VolanieCthulhu, dielo inšpirované príbehmi H. P. Lovecrafta (Nowy Teatr).

Jeho inscenácie Apokalypsa Všetko o mojej matke získaliVeľkú cenu na Divine Comedy festivale v Krakove (2015 a 2016). V roku 2017 dostal prestížnu cenupoľského týždenníka Polityka ‚Paszport Polityki‘ „za originálne a úchvatné divadlo, plné empatie a zároveň dôsledne a nie bez irónie analyzujúce tvorbu a fungovanie nášho ega, mechanizmy práce pamäti a úlohu umenia v živote“.

RECENZIE

„Je majstrom, pokiaľ ide o čas, napätie a jemné detaily. Javisková verzia diela Môj boj je o našej túžbe po ‚normálnosti‘, ‚skutočnom živote‘, ktoré hľadáme vo viac či menej maskovaných fikciách. Borczuch inscenáciu zakladá na paradoxoch, predstavuje  ‚realizmus‘ a ‚realitu‘ ako rafinovanosť, vytvorenú starostlivo skrývaným úsilím.“
(Witold Mrozek, Gazeta Wyborcza online – Culture)

Môj boj v TR Warszawa je pripomienkou na maratóny Krystiana Lupu, ktorý uviedol divákov do zvláštneho stavu koncentrácie.“ 
(Jacek Wakar, Onet.pl)

Späť

Festival podporili