SPRIEVODNÝ PROGRAM 2018

 • PIATOK 28. 9. 2018

  :) 9.00 – 17.00, Námestie / Synagóga
  Darujem ti tulipán – celodenný výtvarný a hudobný workshop pre zrakovo postihnuté deti, deti irackých azylantov a vidiace deti.
  Elena Kárová
   
  :)9.00 – 12.00, KOS
  REkvizita, REkonštrukcia, REalita – divadelné predstavenia a tvorivé dielne pre deti.
   
  9.00 – 12.00, Knižnica
  Živá knižnica na tému REštart – rozhovory so „živými knihami“.
  Amnesty International
   
  :)14.00 – 18.00, Kupecká ul.
  Kníhkupecká – nepretržitá poézia a próza na ulici.
  Antikvariát s Libressom Pod Vŕškom, Literárno-dramatický odbor ZUŠ J. Rosinského
   
  14.30 – 15.30, Námestie, Festivalový stan
  Výber filmov z celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama, KOS
   
  16.00 – 17.30, Námestie, Festivalový stan
  Živá knižnica na tému REakcie spoločnosti – rozhovory so „živými knihami“. 
  Amnesty International, EDUMA, MAREENA 
   
  17.30 – 18.00, Námestie:
  otvorenie festivalu.
  LA3NO CUBANO
   
  20.00 – 23.00, Námestie, Festivalový stan
  DJ 
   
   
   
  :) = Festival deťom

 • NEDEĽA 30. 9. 2018

  12.00 – 17.00, Námestie:
  empathy BLACK BOX – interaktívny objekt pre vidiacich o nevidiacich.
  projekt Darujem ti tulipán
   
  13.00 – 15.00, Námestie, Festivalový stan:
  Milda – film, 75’(CZ)
  réžia: Pavel Křemen
   
  14.00 – 17.30, Námestie:
  REcyklátor – séria workshopov s recyklovateľnými materiálmi a handmade výrobky.
  ArtHouse Poprad, WakiVaki, Pure Love
   
  :)14.00 – 18.00, Námestie, Zóna radostí:
  Bábkovisko – bábkové ihrisko, interaktívna bábková inštalácia určená na hru pre celú rodinu (CZ)
  autorka konceptu: Táňa Švehlová
   
  :)14.30 – 15.00, Námestie, Rozprávková búda Teatro Tatro:
  Čítanie pre najmenších
   
  :)15.00 – 16.00, Námestie, Zóna radostí:
  Rozprávkový automat – divadelné predstavenie.
  Haliganda, Košice, réžia: Roman Sorger
   
  15.00 – 17.00, sídlisko Chrenová I, Nábr. mládeže:
  Bártfay medzi nami – komunitný piknik.
  ZUŠ Rosinského, Mesto Nitra
   
  :)15.00 – 18.00, Námestie, Zóna radostí:
  MC Klokanček: Rodinné popoludnie.
  Penam: Hry a koláče
   
  16.00 – 16.45, Festivalová cyklojazda.
  trasa: Námestie – Staré divadlo – Námestie.
  Iniciatíva Rozbicyklujme Nitru
   
  :)16.00 – 16.50, Námestie:
  Cisárove nové šaty. 
  Nové divadlo, réžia: Šimon Spišák
   
  :)16.30 – 18.00, Námestie, Rozprávková búda Teatro Tatro:
  Kino Fest Anča, Najlepšie animované filmy pre deti
   
  16.30 – 18.00, Námestie, Festivalový stan:
  RE Agora Nitra – Verejná obývačka na tému REcyklácia
   
  :)17.00 – 18.00, Námestie, Zóna radostí:
  Rozprávkový automat – divadelné predstavenie.
  Haliganda, Košice, réžia: Roman Sorger
   
  17.30 – 18.20, Námestie: koncert
   
  19.45 – 20.30, Námestie, Festivalový stan:
  Výber filmov z celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama.
  KOS
   
  MLADÉ DIVADLO > Synagóga:
  19.00 – 20.00
  Bež, chlapče, bež 
  DS HOP – HOP z Ostrova (CZ),
  réžia: Irena Konývková
   
  21.15 – 22.15
  Mami, čo si chcela?
  Slovenské divadlo v Londýne,
  réžia: Jana Klimová, Juliana Sersenová
   
  22.30 – 23.10
  Na krídlach
  DS Divadelní Panteri pri ZUŠ Rosinského v Nitre,
  réžia: Marica Šišková
   
   
  :) = Festival deťom

 • PONDELOK 1. 10. 2018

  :)9.00 – 12.00, Knižnica:
  Médiá – zážitkový workshop.
  Post Bellum SK
   
  :)9.00 – 9.50, 11.00 – 11.50
  Čechy ležia pri mori (CZ),
  predstavenie pre deti,
  Naivní divadlo Liberec, réžia: Michaela Homolová
  vstupenky TU a TU
   
  14.00 – 20.00, Námestie, Festivalový stan:
  filmové pásmo – výber SK a CZ hraných filmov. Kinoklub Tatra
   
  21.00 – 22.30, Námestie, Festivalový stan:
  Cirkus Rwanda, 80’ (CZ) – slávnostné prvé uvedenie filmu na Slovensku, diskusia s tvorcami, 
  réžia: Michal Varga
   
   
  :) = Festival deťom
   

 • UTOROK 2. 10. 2018

  :)
  10.00 – 11.20, Staré divadlo Karola Spišáka – Veľká sála
  Martina Montelius
  SÁM A ESMERALDA
  divadelné predstavenie pre deti a mládež
   
  réžia: Linda Keprtová
  Kvalitná textová predloha švédskej spisovateľky a dramatičky, plná poézie bez sentimentu a okorenená láskavým i absurdným humorom, sa pod vedením hosťujúcej českej režisérky a jej tímu premenila na jednu z najlepších inscenácií Starého divadla za posledné roky. Nápadité a výrazne estetizujúce scénické riešenie, dynamická hudobná zložka a prekvapujúco nové polohy účinkujúcich hercov vytvorili umelecky aj myšlienkovo silné dielo vhodné nielen pre deti, ale aj pre dospelých, ktoré prináša zaujímavé odkazy a posolstvo o nevyhnutnosti prekračovať hranice všednosti a hľadať porozumenie medzi generáciami.
  REpublika 100
   

  preklad:  Lucia Åbergh
  dramaturgia: Petra Babulícová
  hudba: Miloš ORSON Štědroň
  pohybová spolupráca:  Magdaléna Čaprdová
  scéna: Michal Syrový
  kostýmy: Tomáš Kypta
  účinkujú: Miroslav Bakura, Henrieta Kolláriková, Oľga Schrameková, Martin Kusenda
  Vstupenky pre školy TUceny: dieťa/študent/senior 3 €, ostatní 6 €
   
  13.00 – 15.30, Námestie, Festivalový stan:
  Môj neznámy vojak – film, 80’(CZ),
  réžia: Anna Kryvenko

 • STREDA 3. 10. 2018

  13.00 – 15.30, Námestie, Festivalový stan:
  Česká cesta – film, 75’(CZ),
  réžia: Martin Kohout


Festival podporili