NEDEĽA 30. 9. 2018

12.00 – 17.00, Námestie:
empathy BLACK BOX – interaktívny objekt pre vidiacich o nevidiacich.
projekt Darujem ti tulipán
 
13.00 – 15.00, Námestie, Festivalový stan:
Milda – film, 75’(CZ)
réžia: Pavel Křemen
 
14.00 – 17.30, Námestie:
REcyklátor – séria workshopov s recyklovateľnými materiálmi a handmade výrobky.
ArtHouse Poprad, WakiVaki, Pure Love
 
:)14.00 – 18.00, Námestie, Zóna radostí:
Bábkovisko – bábkové ihrisko, interaktívna bábková inštalácia určená na hru pre celú rodinu (CZ)
autorka konceptu: Táňa Švehlová
 
:)14.30 – 15.00, Námestie, Rozprávková búda Teatro Tatro:
Čítanie pre najmenších
 
:)15.00 – 16.00, Námestie, Zóna radostí:
Rozprávkový automat – divadelné predstavenie.
Haliganda, Košice, réžia: Roman Sorger
 
15.00 – 17.00, sídlisko Chrenová I, Nábr. mládeže:
Bártfay medzi nami – komunitný piknik.
ZUŠ Rosinského, Mesto Nitra
 
:)15.00 – 18.00, Námestie, Zóna radostí:
MC Klokanček: Rodinné popoludnie.
Penam: Hry a koláče
 
16.00 – 16.45, Festivalová cyklojazda.
trasa: Námestie – Staré divadlo – Námestie.
Iniciatíva Rozbicyklujme Nitru
 
:)16.00 – 16.50, Námestie:
Cisárove nové šaty. 
Nové divadlo, réžia: Šimon Spišák
 
:)16.30 – 18.00, Námestie, Rozprávková búda Teatro Tatro:
Kino Fest Anča, Najlepšie animované filmy pre deti
 
16.30 – 18.00, Námestie, Festivalový stan:
RE Agora Nitra – Verejná obývačka na tému REcyklácia
 
:)17.00 – 18.00, Námestie, Zóna radostí:
Rozprávkový automat – divadelné predstavenie.
Haliganda, Košice, réžia: Roman Sorger
 
17.30 – 18.20, Námestie: koncert
 
19.45 – 20.30, Námestie, Festivalový stan:
Výber filmov z celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama.
KOS
 
MLADÉ DIVADLO > Synagóga:
19.00 – 20.00
Bež, chlapče, bež 
DS HOP – HOP z Ostrova (CZ),
réžia: Irena Konývková
 
21.15 – 22.15
Mami, čo si chcela?
Slovenské divadlo v Londýne,
réžia: Jana Klimová, Juliana Sersenová
 
22.30 – 23.10
Na krídlach
DS Divadelní Panteri pri ZUŠ Rosinského v Nitre,
réžia: Marica Šišková
 
 
:) = Festival deťom

Festival podporili