PIATOK 28. 9. 2018

:) 9.00 – 17.00, Námestie / Synagóga
Darujem ti tulipán – celodenný výtvarný a hudobný workshop pre zrakovo postihnuté deti, deti irackých azylantov a vidiace deti.
Elena Kárová
 
:)9.00 – 12.00, Krajské osvetové stredisko
REkvizita, REkonštrukcia, REalita
 
9.00 – 9.40 
REmeslo – tvorivá dielňa pre deti Zázračný prsteň
z farebného medeného drôtu a korálikov naučíme základy umeleckého drôtovania
 
9.00 – 9.50, Biela sála v KOS v Nitre
JA a TY
réžia: Marica Šišková
Divadelná inscenácia DDS DRIM, ktorý pôsobí pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
Krehký príbeh Justíny poskytuje dvom mladým ľuďom príležitosť posuvať sa v hereckej tvorbe. Rozprávať nahlas o nádeji, dievčenských tajomstvách, chlapčenských túžbach, o potrebe priateľstva a nevyhnutnej potrebe ľudskej blízkosti.

10.00 – 10.30, Veľká sála KOS v Nitre 
Cesta za slobodou
réžia: Daniel Badi
DS Diera do svetra, ktorý pôsobí pri ZŠ Jelenec, odkrýva 80. roky očami tínedžerov Maxa a Anny, ktorý utekajú na západ. V rôznych východných krajinách sa stretávajú s problémemi vtedajšej doby, no i tej našej. Na námety knihy od Sybille Berg Ozaj a už som vám vravela.

11.00 – 11.25, Veľká sála KOS v Nitre
Jurko
réžia: Diana Hrabovská
DS Za všetky drobné z Galanty spracoval neobyčajný príbeh Juraja Jánošíka svojimi očami.
 

9.00 – 12.00, Krajská Knižnica Karola Kmeťka
Živá knižnica na tému REštart – rozhovory so „živými knihami“ pre študentov základných a stredných
škôl. 
Amnesty International
 
:)14.00 – 18.00, Kupecká ul.
Kníhkupecká – nepretržitá poézia a próza na ulici.
Antikvariát s Libressom Pod Vŕškom, Literárno-dramatický odbor ZUŠ J. Rosinského
 
14.30 – 15.30, Námestie, Festivalový stan
Výber filmov z celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama, KOS
 
16.00 – 17.30, Námestie, Festivalový stan
Živá knižnica na tému REakcie spoločnosti – rozhovory so „živými knihami“.
Ako spoločnosť reaguje na inakosť? Sme dostatočne otvorení? Odstráňme vlastné predsudky, spoznajme, čo sa skrýva pod obalom.
spolupráca: Amnesty International, EDUMA, MAREENA 
 
17.30 – 17.45, Námestie:
otvorenie festivalu - koncert
NEXA PATCHI
 
20.00 – 23.00, Námestie, Festivalový stan
DJ Fonokru
 
 
 
:) = Festival deťom

Festival podporili