Téma festivalu 2018: RE

Možno to spôsobili tie naakumulované výročia, naše takzvané osmičkové roky (1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1998). Vyvolávajú potrebu obzrieť sa späť, premýšľať o minulých dejoch, prehodnocovať interpretáciu dejín i svoje postoje (retrospektíva, reminiscencia, rekapitulácia, revízia). A zároveň provokujú k otázkam, ako ďalej, čo všetko musíme urobiť, aby sme neopakovali omyly minulosti a vyhli sa novým nástrahám v oblasti spoločenskej, politickej, ekonomickej, ekologickej i privátnej, aby sme začali konať inak – priateľskejšie k sebe navzájom i k prostrediu, v ktorom žijeme (reštart, revitalizácia, rekonštrukcia, recyklácia). A tak vzniklo RE. Ako návrat späť, nový začiatok. Ako téma 27. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Šesť festivalových dní prinesie 13 inscenácií v hlavnom programe od tvorcov z ôsmich krajín. A bohatý sprievodný program pre deti i pre dospelých – divadlo, filmy, koncerty, výstavy, čítanie, diskusie, workshopy –, v sekciách Festival deťom, Mladé divadlo, iné_námestie, Agora Nitra. Budeme debatovať s osobnosťami, rozvíjať formy kritickej reflexie i neformálneho vzdelávania študentov a detí. Verní duchu dneška ponúkame aj možnosť hrať sa s RE, hľadať ho v jednotlivých aktivitách festivalu, nachádzať jeho nové významy a tak sa interaktívne podieľať na pôsobení témy i festivalu ako sviatku umenia.

Festival podporili