Téma festivalu 2019 - Podoby slobody

V roku 2019 si pripomenieme 30. výročie zlomového bodu v politických dejinách strednej a východnej Európy, veľkú zmenu politického, ekonomického a sociálneho usporiadania mnohých jej krajín. Rok 1989 priniesol pád totalitárnych režimov, koniec studenej vojny, otvorenie hraníc a možností cestovania, podnikania, zhromažďovania sa a vyjadrovania. Rok 1989 znamená otvorenie mnohých ciest k slobode. PODOBY SLOBODY / THE FACES OF FREEDOM – je témou 28. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.

Podoby slobody.

Sloboda myslenia, názorov, prejavu, vyjadrovania, tvorby, vierovyznania, sexuálnej orientácie.

Sloboda pohybu, komunikácie, zhromažďovania.

Sloboda ľudská, občianska, umelecká.

Sloboda médií. Sloboda zvierat.

Sloboda jednotlivca. Slobodná spoločnosť.

Sloboda – hranice slobody – nesloboda.

Podoby neslobody. Osobnej, spoločenskej, politickej.

V súčasnosti aj historicky.

Cesty k slobode. Boj o slobodu. Užívanie si slobody. Zneužívanie slobody.

Benefity i následky slobody/neslobody.

V programe festivalu sa budeme venovať podobám slobody nielen v hľadiska obsahu vybraných divadelných diel, výtvarných diel, filmov a diskusií, ale aj v zmysle oslobodenia sa od konvencií smerom k experimentu, k prekonávaniu hraníc druhov a žánrov.

Festival podporili