Bakchantky

 

Po/30/09/2019
19.30 – 22.00
KÚPIŤ LÍSTOK

s prestávkou
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Štúdio 

 

jazyk slovenský, anglické titulky
> diskusia

 

€ 16 / 8 / 14

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava, SLOVENSKO

Bakchantky

réžia: Rastislav Ballek

Cesty k slobode / boj o slobodu / užívanie si slobody / zneužívanie slobody.

Kto by povedal, že medzi najaktuálnejšie divadelné spracovania morálnej krízy dnešnej spoločnosti bude patriť práve interpretácia antickej predlohy. Bakchantky – Dionýzove sprievodkyne, besniace v divokých orgiách, otvárajú tému hraníc slobody jednotlivca ako aj spoločnosti.

Milan Ondrík ako Pentheus proti Danielovi Fischerovi ako Dionýzovi v nerovnom súboji človeka s bohom. Prvý slovenský preklad slávnej Euripidovej hry prináša ponad tisícročia krutú, krvavú a zároveň očistnú tragédiu súčasného človeka uväzneného v morálnych extrémoch. Filozofické a vizuálne bohaté obrazy extázy pôžitkárskej spoločnosti krotenej vládou moci a poriadku vypovedajú o ohraničenosti vôle a slobody v podobe nevyhnutnosti a osudu. Medzi rozumom a emóciami sa zrkadlia modely vládnutia absolutizmu a anarchie.