Bez adresy – hra na tuláka

 

Ne/29/09/2019

15.00 – 17.25KÚPIŤ LÍSTOK
Kultúrny dom Párovské háje

30/09/2019

10.00 – 12.25KÚPIŤ LÍSTOK
14.30 – 16.55KÚPIŤ LÍSTOK
Kultúrny dom Párovské háje

Odchod autobusu z parkoviska DAB 30 min. pred začiatkom predstavenia. Návrat späť 15 min. po skončení predstavenia, v nedeľu 29.9. s medzizastávkou pri SD na Café Európa.

jazyk maďarský, prvé dve predstavenia simultánne tlmočené do slovenčiny, tretie predstavenie do angličtiny

 

€ 10 / 5 / 10

STEREO AKT, Budapešť, MAĎARSKO

Gábor Fábián a kol.

Bez adresy – hra na tuláka

réžia: Martin Boross

Každý je povinný mať domov. Bez adresy nemá človek nárok na slobodu.

V októbri 2018 sa bezdomovectvo v Maďarsku stalo trestným. Týmto rozhodnutím vláda Viktora Orbána ešte väčšmi ponížila ľudí neschopných zabezpečiť si či udržať vlastný domov a ohrozila životy tisícov bezdomovcov. Skupina STEREO AKT prináša bezdomovca priamo na scénu a spolu s terénnym pracovníkom a dvoma hercami vytvára performatívnu spoločenskú hru, v ktorej si diváci podľa herného plánu musia „zarobiť“ na stravu, ubytovanie a oblečenie, vypočujú si rôzne príbehy ľudí žijúcich na ulici a návody na to, ako prežiť bez strechy nad hlavou, dokonca zažijú aj pocity človeka žijúceho vo svete bez adresy.