Biblia

 

So/28/09/2019
20.30 – 21.55
KÚPIŤ LÍSTOK

 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Veľká sála

 

jazyk slovenský, anglické titulky
> diskusia po predstavení

€ 12 / 6 / 10

Divadlo Aréna, Bratislava, SLOVENSKO

Biblia

réžia: Rastislav Ballek

 

Sloboda ľudská, občianska, umelecká…

„Ak človek neprečíta Bibliu a nenaučí sa štyri jazyky do 35 rokov, tak to potom neurobí už nikdy.“ Milan Kundera

Výber 50 strán z Biblie v podaní Juraja Kukuru a Slovenskej filharmónie je strhujúcou hudobno-výtvarnou performanciou. Nadobudnutá sloboda v spoločnosti Bibliu rešpektuje, znovuobjavuje alebo stráca? Nesie Biblia aj dnes aktívny odkaz ako návod na morálny život? Ostáva zdrojom duchovnej útechy alebo polemickým historickým dokumentom? Môže byť divadlo pre človeka novým chrámom?

Počas predstavenia zaznejú skladby Bacha, Haydna, Handela, Mozarta, Achera a ďalších. Inscenácia je súčasťou tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna, zachytáva kontinuálne venovanie sa dramaturgie divadla spoločenským témam.