Moral Insanity

 

Ut/01/10/2019
17.00 – 18.00
KÚPIŤ LÍSTOK
21.30 – 22.30KÚPIŤ LÍSTOK

Staré divadlo Karola Spišáka
> Štúdio Tatra

 

jazyk slovenský, anglické titulky
> po 1. predstavení diskusia

 

€ 10 / 5 / 10

Prešovské národné divadlo, Prešov, SLOVENSKO

Umberto Eco, Peter Brajerčík, Júlia Rázusová

Moral Insanity

réžia: Júlia Rázusová

Prekračovať hranice slobody.

Spoluautor Peter Brajerčík inšpirovaný Umbertom Ecom vstupuje v monodráme do podsvetia manipulácie s informáciami. Novodobý grázel, ktorého vo svojej hre zobrazuje, je odrazom európskej reality. Prekrúca pravdu, ako sa mu zachce, no jeho briskný vtip vzbudzuje sympatie. On predsa dobre vie, akí sú Nemci, Američania, ale aj Slováci. A aj keď nemá pravdu, je také ľahké mu všetko uveriť. Aj preto teraz môže kdesi na okraji deformovať a podsúvať skreslené fakty.

Inscenácia, ktorú herec pripravil v Prešovskom národnom divadle pod vedením Júlie Rázusovej a ktorá dostala Grand Prix na festivale Nová dráma 2019, ostrým spôsobom poukazuje na to, že manipulovať je naozaj ľahké. Najmä ak je spoločnosť náchylná uveriť fake news, hoaxom a konšpiráciám, len aby sa utvrdila vo vlastnom antisemitizme, nacionalizme a antisystémovosti. Ale Moral Insanity (Morálne šialenstvo) nie je iba o kvalitnom texte, humore a téme, ktorá prekračuje hranice. Výkon herca neuľahčuje ani rozhodnutie režisérky vytvoriť prekážky, ktoré dávajú inscenácii nielen dynamiku, ale výstižne podčiarknu jej výpoveď.

Na výbere inscenácie sa podieľala Divácka programová rada projektu Be SpectACTive!.