DIVADELNÁ NITRA 2012

REGISTRAČNÝ LIST I. – verejnosť a profesionáli (divadelníci, kritici, novinári)
REGISTRATION SHEET I. – the public and professionals (theatre professionals, journalists)

ONLINE NÁKUP VSTUPENIEK / ONLINE TICKET PURCHASE

Ak nemáte záujem o registráciu, prejdite, rovno na online nákup vstupeniek:
verejnosť na: nitrafest.interticket.sk.
profesionáli na: nitrafest-profi.interticket.sk

If you do not wish to register or book accommodation, please go straight to online ticket purchase:
public - please go to: nitrafest.interticket.sk/?lang=en
professionals – please go to: nitrafest-profi.interticket.sk/?lang=en

Medzinárodný festival
International Theatre Festival
Divadelná Nitra
23.9. – 28.9. 2016

Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra, Slovakia

Tel./Fax: 00421 37 6524 870
nitrafest@nitrafest.sk

skype: nitrafest
facebook: Divadelná Nitra
www.nitrafest.sk